Wykrywalne noże i noże bezpieczne

Wykrywalne noże i noże bezpieczne

Wszystkie elementy plastikowe w nożach wykonane są z wykrywalnego plastiku co eliminuje ryzyko dostania się ciała obcego do produkowanej żywności.
Noże bezpieczne to noże o specjalnej konstrukcji eliminującej ryzyko zranienia się przez pracownika używającego noża.

Noże do przecinania folii stretch, sznurków, taśm oraz do rozcinania taśm pakowych na kartonach - do wykonywania lekkich prac.

Noże bezpieczne wykrywalne z automatycznie chowanym ostrzem

Noże rzeźnickie i masarskie z wykrywalną rękojeścią.

Aktywne filtry