Ochrona rąk

Ręce są tymi częściami ciała, które często mają bezpośredni kontakt z żywnością oraz z maszynami produkcyjnymi. Jest to przyczyną powstawania ryzyka urazów i skaleczeń pracowników oraz zagrożeń biologicznych żywności.
Stosowanie rękawic jednorazowych w znacznym stopniu redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń.

Aktywne filtry